نبذه عن الشاعر / سعود الوسمي

الشاعر سعود
عبدالهادي الوسمي المطيري


 

من شعراء قبيلة مطير العريقه


 

واحد شعراء دولة الكويت


 

في الثمانينات واوائل التسعينات

اطال الله في عمره


 

ويقول ابو بدر الشاعر سعود الوسمي


 

 

سمعت الحمام اللي سجع فوق غصن الدوح

جذبنـي بنغماتـن هـل الحـب تفهمـهـا


 

تغنا بشعرن مـن شـذاه العطـور تفـوح

يعطّر مسامـع مـن سمـع فـي ترنّمهـا


 

من الشاعر اللي قبل انا لاامدحه ممـدوح

وكـد قالـوا الاجـواد ماتهفـي ذممـهـا


 

غنيّن عن التعريف ازيد الوضوح وضـوح

تباهـا بـه اشعـاره يصخّـر ملاحمهـا


 

عميد القصيد وفي عيـون العـدا ذرنـوح

وهـو الاديـب ونفسـه الـرب ملهمهـا


 

شعاني وانا قلبي مع اهل الغـرام ايتـوح

هضمني وروحي قبلـه الحـب هاضمهـا


 

جبرني ابـوح وعادتـي للخفـا مااابـوح

اداري عـن السمعـه ونفسـي مشيّمـهـا


 

اجامل وانا قلبي بسيف الغـلا مصطـوح

اكـن العبايـر فـي ضميـري وكاظمهـا


 

هليك ودريك ادوّر مـن البـلال انشـوح

وكبدي تفـوح وبـارد الشـرب يلطمهـا


 

غديت الغليث اللي يخاف البـروق تلـوح

يسوج ويلـوج ونفسـه الغلـث مسقمهـا


 

سبايب عنودن صار فـي حبلهـا سامـوح

حرمني محجّرها وهـي مثلـي احرمهـا


 

علامـه يفرّقنـا لعلـه ماهـو مبـيـوح

بنينـا الامـال وحاقـد القلـب هدّمـهـا


 

ولاله مصالح بس غـاد الجـدا مشفـوح

مسمـمّ ونفسـه زايـد الغيـض سممّهـا


 

حقود وحسـود ومسـردن كنـه النابـوح

وذلولـه علـى كـل المغـازي يدرهمهـا


 

عسى الله يلم الشمل بالصاحـب النصـوح

وتطيب النفوس اللـي محيمـه حوايمهـا


 

وتليم شفوف اهل الهوى والعـدو مكبـوح

وتلحق هواهـا المغرمـه لجـل مغرمهـا


 

تهيّا على وضـح النقـا دربهـا مبـروح

انـال الهنـوف اللـي ولامـي موالمهـا


 

ويبرا فوادن من غـرام الهـوى ملحـوح

لحاه الهـوى وارثـع بروحـي وحطّمهـا


 

وتخايط جروح بداخل الضامـر المشلـوح

من الجـادل اللـي حاكمتنـي وحاكمهـا


 

هنوفن عيوفن مـن تولّـع بهـا مسمـوح

كساها الحلا من الـراس لاحـد مقدمهـا


 

غنوجن عنوجن بهرجها للعـرب سحـوح

فتونـن يضيّـع كلمتـه مــن يكلّمـهـا


 

بها من مهاة الريـم غـره وفيهـا لمـوح

تـذوب القـلـوب بنـارهـا ماتقاومـهـا


 

عليها الله اكبر كيف جاحت فوادي جـوح

بهـا النفـس مرهونـه ولانـي بلايمهـا


 

تمركز غلاها غصب ماعاد هـو ممسـوح

ولاعاد لي سلطـه علـى النفـس ايممهـا


 

انـا صاربـي ماصـار للخـس ياملّـوح

طواني هوا خلن طوى الحـال واعدمهـا


 

خليلن تخلخل خل عقلـي وشاحـه شـوح

عزلني عن العالم دهـا النفـس واوهمهـا


 

خطاها كبر سنجار ميـر الخطـا مدمـوح

لعـل وعسـا ترحـم وذا مـن مكارمهـا


 

ويقول في قصيده


 

ألا ياعذولي كف عذلك بدون احـراج

دخيلك ترى بعض العـرب ماتحمّلهـا


 

انا منتحي والمنتحي صعـب ماينعـاج

يدوس المخاطـر بالقـدم ويتساهلهـا


 

يشوف الدروب الكايده كنهـا الديبـاج

يزور السباع الضاريه فـي مداهلهـا


 

حداه الغرام وصابه من الغرام خـلاج

عيونه تهـل الدمـع ماكـف هاملهـا


 

على من تمكن في ضميري غلاه ولاج

نحا وانتحا في راحة النفس واشغلهـا


 

حبيبن لبيبـن لبـق للنفـس والمـزاج

عطوفـا رؤؤفـا بالقلـوب وتعاملهـا


 

خبيرا بسلم الحب والعـرف مايحتـاج

حوى واحتوى كل الصفات ومسائلهـا


 

تمريع بعودن ناعم انعم مـن الكربـاج

لياهب نسناس الهوى غصـب ميّلهـا


 

غريبا بوصفه في جميع الوطا مـاداج

تجلاّ وجـل اللـي عطاهـا وكمّلهـا


 

بعقل وثقل من فوق رووس العذارا تاج

وهذا الذي عندي رفع شـان منزلهـا


 

ولو كان ماحصّلت للجرح منه عـلاج

مخايل مزونه تتعـب اللـي يخايلهـا


 

رفيعا مقامه عن هوى العاشق البـلاّج

شريف المسـار وسيرتـه مايحوّلهـا


 

اسرني بحبه غصب ماعاد فيه افـراج

ونفسي اسيـره مالهـا عفـو يشملهـا


 

لعل وعسا يعطف على العاشق المحتاج

بعطفه ولطفـه بـذ نفسـي توسّلهـا


 

انا المغرم اللي ضاع في غبّة الامواج

ولاعـاد اميّـز بيـن حابـل ونابلهـا


 

ويقول في ابيات له


 

علامك تنوح ازعجتني ياحمـام الـورق

تغنّي طرب ولاّ توجّـد علـى الماضـي


 

ترا للغنا عنـد المهاويـن عـدة طـرق

طرب ياحزن محدن يغني على الفاضـي


 

وانا عارفن مابين حالـي وحالـك فـرق

ولوماكشفت اسرارك اعراضك اعراضي


 

زمانـن درقنـا ياحمـام المحـبـه درق

وهذي فعوله دايـم اطـوال واعراضـي


 

حرق قلبي وقلبه بنـار المحبـه حـرق

الاياوجودي ليت لاهل الهـوى قاضـي


 

وياخذ بثاري من وليفن سرقنـي سـرق

نهب قلبي ولاحدن على فعلتـه راضـي


 

فردني عن العالم وصلّى بقلبـي شـرق

تسيطر وذلّلني ماعـدا عـن احياضـي


 

لعوبن لعبّي شفت منـه المصايـب زرق

وعيت تطيـب النفـس مافيـه تعتاضـي


 

قطوعن قطعبي للقطاعـه بقلبـه عـرق

احاضي على قربه ولااشوفه ايحاضـي


 

غرورن غريرن غارقن بالجهاله غـرق

وكنّه على ذبحـي يحـرّض تحرّاضـي


 

بسهم المحبه من عيونـه زرقنـي زرق

تفنّن بذبحي فـي سريعـات الالحاضـي


 

يباهي بخدّن لاكشف مثل ضـوح البـرق

سنا نور وجهه في ظلام الدجـا ياضـي


 

تبسّم ببيضـن لاطوالـن ولاهـن فـرق

كما حب رمانن علـى طلعتـه ناضـي


 

كمل واكتمل زينه وكفّ البنـات الطـرق

تبصّر بحسنه من فرض خمس الافراضي


 

ويقول في ابيات له


 

عن بعض ناس اقصري فالمشي يارجلي

مـن لايقـدّر مجيّـك ليـه تنصيـنـه


 

لاصار لامن زهمتـه مايجـي عجلـي

وش خانة العشره اللـي بينـي وبينـه


 

خله يولـي عسـى الله منـه يفرجلـي

حـرام ماتبكـي عيونـي علـى عينـه


 

ماهو بلاناقصـن رزقـي ولا فأجلـي

الـرزق و الاجـل عنـد الله وبيدينـه


 

زرعت بارض الصبخ باغيـه ينتجلـي

ولا طلع فيـه غيـر الملـح والطينـه


 

ضحين لجله ولاهـو مضحّيـن لجلـي

عن ماتسـوي يمينـي تقصـر يمينـه


 

انـا بعلـم المفاخـر حافلـن سجلـي

اتعب على الطيّبه واعرض عن الشينـه


 

يوم الردي في حبال السـوء ينسجلـي

وانـا احسبّنـه صديـق ونيّتـه زينـه


 

قدّام وجهـي يرحـب بـي ويبلجلـي

واثـره يخفّـي العـداوه لـيّ بيدينـه


 

ماهو بلاحـق جزايـه لـو يحجّجلـي

يـوم الحبـل حـط بيدينـه ورجلينـه


 

 

ويقول في قصيده له


 

يازين ضحّيت لك وارخصت لك روحي

والظاهر ان تضحياتي مانـت شايفهـا


 

عليك جاوبت نوح الورق فـي نوحـي

والعين حـرّق خـدودي حـرّ ذارفهـا


 

ياعلّتـي ويادوايـه داوي جـروحـي

سبايب جروح قلبـي وانـت عارفهـا


 

مما حصل لامباح ولانـت مسموحـي

عذّبت نفسي عسى الله منـك ينصفهـا


 

يكفيك عن حب غيرك مبعـد شبوحـي

كل من بغتنـي علـى شانـك اطوفهـا


 

مهيمنـه بالغـلا لاابصـر ولااوحـي

معمي عيوني عـن العالـم ومحرفهـا


 

مع كل هذا بوصالك صايـر شحوحـي

بخلـت فـي وردة البستـان لااقطفهـا


 

قلي من الحب هذا ويـش مصلوحـي

لاصـار ماتتـرك النفـس بتصرّفه


 

ويقول ايضاً


 

ياصاحبي لاحوّل ماعـاد لـي راي

لعبت في فكري كم لعـب شطرنـج


 

اتهون بلـوا المبتلـي عنـد بلـواي

خف الغلا عن مغرمن حانجه حنـج


 

لاشوف لااسمع لااعرف وين مرساي

افيق واغيّب مثـل صاحـب البنـج


 

مما جرالي منك تصخف لي اعـداي

ارفق بحال مولعـن سانجـه سنـج


 

كني بعزلـه مـاش مخلـوق ويـاي

بغياهبن مـن دش فيهـا فـلا ينـج


 

اصارع امواج الدهر وانهك اعضاي

في غبتن من عمقهـا يطبـع اللنـج


 

احرمتني يازين مـن طعـم دنيـاي

يامن عليك اهل الهوا ارقابهـم عنـج


 

هذا صوابك بالحشا ينـزف ادمـاي

متمكن بالقلب خمسـة عشـر انـج


 

ماعـاد يبـرا ناقلـن داي بــرداي

خليت قلبي عقـب الايقـان يخلنـج


 

لاماك يغنيني عـن الـزاد والمـاي

انت الهوا وانت الدوا بطبعك الغنـج


 

هذه القصائد نقطه من بحر

نكتفي في هذي النبذه ولو نعدد جميع قصائد الشاعر
سعود الوسمي لـ احتجنا إلى الكثر من الصفحات .

 

شاهد أيضاً

نبذه عن الشاعر / عبدالله سنان

إضاءات لا ندعي في هذه الزاوية أننا نقدم الشخصية الثقافية، بكل أدوارها وإنجازاتها، وأعمالها، بقدر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة M3kkaz.com